HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL

ลูกค้าเก่ามีเฮ(ฮา)

หมวดหมู่: โปรโมชั่นทัวร์

ลูกค้าเก่ามีเฮ(ฮา) เมื่อทำการจองทัวร์พร้อมแชร์รูปเก่าที่เคยไปทัวร์กับเรา เพื่อขอรับส่วนลดเพิ่มทันที บริษัทขอสมนาคุณลูกค้าเก่าด้วยส่วนลด 400 บาท ทั้งนี้สามารถนำไปร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆ ที่ชำระค่าทัวร์เป็นเงินสดได้ เช่น หากใช้โปรโมชั่นทรูลด 900 บาท และแชร์ภาพลูกค้าเก่า ลดเพิ่มอีก 400 บาท ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,300 บาททันที (สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ทำการจองหลังจากวันที่ 5 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป)

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น

1. แชร์ภาพที่มีตัวเรา และ สถานที่ท่องเที่ยว (1 ทริปเท่านั้น)

2. แจ้งชื่อหัวหน้าทัวร์ และ โปรแกรมที่เคยเดินทางตอนนั้น

3. ไม่ร่วมกับรายการโปรโมชั่นที่เคยได้รับก่อนวันที่ 5 มิ.ย. 62

4. ได้รับส่วนลดเพิ่ม 400 บาท/ท่าน สำหรับ 1 โปรแกรมทัวร์

09 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 513 ครั้ง

Engine by shopup.com