New
New

ทัวร์ยุโรปเทือกเขาแอลป์ 10 วัน (TG)

หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปสงกรานต์
เดินทาง 8 - 17 เมษายน 2563
ราคา 109,900บาท

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 5858 ผู้ชม

ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน

ไฮไลท์สู่ จุดชมวิวเบทเมอร์ฮอร์นเพื่อชมธารน้ำแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์ - อิสระเดินชมเมืองเซอร์แมท - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไอกูย ดู มิดิ เพื่อชมยอดเขามองบลังค์ - ชมปราสาทโบราณเมืองอันเนอร์ซี - ชมเมืองโลซานน์ - เข้าชมกีเกอร์บาร์ บาร์โครงกระดูก - ชมเมืองฟรีบูร์ก - ล่องเรือน้ำตกไรน์ - ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทีเกอร์เบิร์กเพื่อชมปราสาทนอยฯมุมสูง - ชมเมืองอินสบรูค - ชมเมืองซาลส์บูร์ก - ชมเมืองฮัลล์สตัทท์

กำหนดการเดินทาง :  8 - 17 เมษายน 2563