Hot
Hot

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน (TG)

หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปสงกรานต์
เดินทาง 13 - 19 เมษายน 2563
ราคา 79,900บาท

10 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 5197 ผู้ชม

คลาสสิค รัสเซีย 7 วัน

ไฮไลท์ชมกรุงมอสโคว์ - ชมเมืองเซอกาเยฟโปสาด - อิสระซื้อของตลาดอิสมายลอฟสกี้ - ชมละครสัตว์รัสเซีย - ชมถานีรถไฟใต้ดินที่สวนที่สุดในรัสเซีย - เข้าสู่ย่านจตุรัสแดง - นั่งรถไฟด่วนมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ผ่านชมวิหารเซนต์ ไอแซค - เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - เข้าสู่เกาะวาซิลเยฟกี้ - เข้าพระราชวังแคทเทอรีน - เข้าชมพระราชวังเฮอร์มิเทจ - บินภายในประเทศกลับมาขึ้นเครื่องที่มอสโคว์

กำหนดการเดินทาง : 13 - 19 เมษายน 2563