รู้จัก ไฮไลท์ อินเตอร์เนชั่นนอล ทราเวล

หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

Highlight International Travel

We are a Tourism Agency over 11 years Experience

บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนชั่นนอล ทราเวล จำกัด หรือเรียกสั้นๆว่า ฮิตทัวร์ มีความชำนาญในการจัดบริการการท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะเส้นทางในทวีปยุโรปทั้งหมด รวมบางประเทศในเอเชีย แอฟริกา และ อเมริกา จัดบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าในแบบครอบครัว เพื่อนฝูง และบริษัทห้างร้านต่างๆ จุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมมนา และ ทัศนศึกษา เราพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ ทั้งโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน สายการบินชั้นนำ โดยเรามีเจตนารมณ์คือ “จัดเอง ออกเอง ไม่ส่งต่อ” ซึ่งเส้นทางจะมีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะของเราเท่านั้น

05 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 168 ครั้ง